Vekaletname ve muvafakatname gibi belgelerde imza tasdiği yapılacak ise başvuru sahibinin Temsilciliğimize pasaport ile başvurması üzerine ve imzanın Misyon Şefi’nin huzurunda atılması halinde imza tasdiği yapılacaktır.

Gerekli Belgeler:

  • Pasaport
  • Vekalatname veya muvafakatname
  • Harç